รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

                                      รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560  

Visitors: 59,620