ประกาศรับสมัครสอบคัดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ลว.12 ก.ค. 2560 เลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำ

Visitors: 69,002