เบอร์ติดต่อราชการ


    สำนักงานเทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555              

เลขาฯนายกเทศมนตรี / ประชาสัมพันธ์ ต่อ 11  
กองคลัง ต่อ 12  
รองนายกเทศมนตรี ต่อ 13  
ปลัดเทศบาล ต่อ 14  
นายกเทศมนตรี ต่อ 15  
ประธานสภา ต่อ 16  
งานนิติการ ต่อ 17  
งานพัฒนาชุมชน / ประปา ต่อ 18  
งานป้องกัน ต่อ 19  
ห้องสำนักปลัด ต่อ 20  

                                                                                   ฝ่ายอำนวยการ                                                                       ต่อ    21              

 

Visitors: 44,192