สายตรงนายกเทศมนตรี

นายชัยภัทร       ตั้งหลัก             นายกเทศมนตรีตำบลขวาว             โทร.095-7894416

นางชวนพิศศิริ  ศรีบัวเทศ          ปลัดเทศบาลตำบลขวาว                  โทร.081-0522974    สำนักงานเทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555              

เลขาฯนายกเทศมนตรี / ประชาสัมพันธ์ ต่อ 11  
กองคลัง ต่อ 12  
รองนายกเทศมนตรี ต่อ 13  
ปลัดเทศบาล ต่อ 14  
นายกเทศมนตรี ต่อ 15  
ประธานสภา ต่อ 16  
งานนิติการ ต่อ 17  
งานพัฒนาชุมชน / ประปา ต่อ 18  
งานป้องกัน ต่อ 19  
ห้องสำนักปลัด ต่อ 20  

                                                                                    ฝ่ายอำนวยการ                                                                      ต่อ    21              

 

ร้องทุกข์ถึงนายกเทศมนตรี

Copyright (c) 2013                                       

สำนักงานเทศบาลตำบลขวาว 299 หมู่ 9 ต. ขวาว  อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด   โทร  043-665555

khwao@hotmail.com

Visitors: 47,021