ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

 

       

Visitors: 85,704