ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2558

Visitors: 101,436