- ประกาศยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลตำบลขวาว

Visitors: 89,317