- ประกาศยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลตำบลขวาว

Visitors: 76,152