- ประกาศยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลตำบลขวาว

Visitors: 101,436