-ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Visitors: 107,809