รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว 2566

***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2 (เช้า) ประจำปี 2566

***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2 (บ่าย) ประจำปี 2566

***ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลขวาว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

***ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 ***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

 ***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 ***รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

 ***ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

 ***ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยแรก

 ***ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 2

 ***ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ  สมัยที่ 2

 ***ประกาศสภาเทศบาลตำบลขวาว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว  สมัยสามัย สมัยแรก และสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2

Visitors: 101,434