ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล

คำขวัญประจำเทศบาลตำบลขวาว

" แดนดินถิ่นของดี ประเพณีลอยกระทง
เสริมส่งบุญบั้งไฟ  
ทอผ้าไหม เซิ้งผ้าหมี่
อนามัยดีถ้วนหน้า
การศึกษาโดดเด่น
มุ่งเน้่นพัฒนา หรรษากุดปลาคูณ "

Visitors: 40,945