เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 บรรยากาศการจัดงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ  บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

  

  

บันทึกภาพถ่ายทอดสดการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 083-3520437 

                                                                                                                                        

นายชัยภัทร  ตั้งหลัก
                            นายกเทศมนตรีตำบลขวาว
                           

                                                                                                                                                                               นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง                                นายพรชัย แสงอินตา                                                                                                                                         รองนายกเทศมนตรี                                   รองนายกเทศมนตรี

     

 

                               

 

ภาคภูมิใจตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EHA 1002
   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  

  • วันที่ 19 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว พร้อมด้วยนายมงคล ดิษฐสุนนท์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นำเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลขวาว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 โดยมีนายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ในด้านการกู้ชีพ กู้ภัย และอาสาสมัคร ได้ร่วมมือประสานงานร่วมกันด้านการช่วยเหลือและการติดต่อซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทอง (สาขาเสลภูมิ) เทศบาลตำบลขวาว เทศบาลตำบลนาเมือง เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลวังหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และมูลนิธิกู้ชีพศิลานครเสลภูมิ โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ และจุดซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ณ ลานจอดรถตลาดสดเทศตำบลเสลภูมิ..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ 19 พ.ค.60 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีพิธีเปิดป้าย “หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบระดับอำเภอ” และกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์หมู่บ้านไม่สิทธิ์ขายเสียง รอบหมู่บ้านในตำบลขวาว ซึ่งบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอเสลภูมิ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ประกอบด้วย นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นายวุฒิสุธี วรเจริญ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ นาง จตุรพร เหลืองสุวาลัย หัวหน้างานอำนวยการ กกต.ร้อยเอ็ด นายภักดี น่าบัณฑิต กำนันตำบลขวาว และประชาชนชาวบ้านโนนแพง และตำบลขวาวเข้าร่วมพิธีกว่า 150 คน นางสมร วรชิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อเป็นการประกาศว่า ชาวบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน เล็งเห็นว่าปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นปัญหาใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศชาติ และเพื่อให้บ้านโนนแพงเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง สำหรับการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบอำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในระดับอำเภอ ในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทุกระดับที่จะมีขึ้นในอนาคต..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ จ่าเอกศักดิ์ชัย ศรีวะรา ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาเสลภูมิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลขวาว ตำบลนาเลิง ตำบลนางาม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลขวาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสลภูมิ ร่วมมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลขวาว จำนวน 30 ราย ตำบลนาเลิง จำนวน 9 ราย และตำบลนางาม จำนวน 30 ราย รวมผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 69 ราย ก่อนทำการมอบถุงยังชีพ นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาวได้กล่าวต้อนรับนายอำเภอเสลภูมิ พร้อมทั้งผูกผ้าขาวม้าทอมือ สินค้า OTOP ตำบลขวาว แก่ท่านนายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้ติดตาม จากนั้นนายอำเภอเสลภูมิ ได้พบปะและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย โดยเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ร่วมกับ ธนาคาร ธกส.ในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมปลอบขวัญ ให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในเบื้องต้นได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลและอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ จะต้องเร่งซ่อมแซมและขนย้ายสังกะสีที่หลุดออกปลิวว่อนตามจุดต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • ช่วบ่ายวันที่ 2 พ.ค. 60 เทศบาลตำบลขวาว รับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นางมาลา สรรพวุธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวีรพล ศรีทอง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ นายอนุวัต หัวหนองหาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายสันติ ธรณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ซึ่งผลจากการประเมิน ด้านการจัดการเหตุรำคาญ EHA:6000 ปรากฏว่า เทศบาลตำบลขวาว“ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกียรติบัตรรับรอง”ซึ่งจะได้เดินทางไปรับเกียรติบัตรรับรองจากอธิบดีกรมอนามัยในโอกาสต่อไป...//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว นายสุนทร สารพล ประธานสภาเทศบาลตำบลขวาว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมครบองค์ประชุม ซึ่งมีญัตติสำคัญในการพิจารณาเพื่อขอมติสภาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๘ โครงการ...//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว...

  • เช้าวันนี้ (24 เม.ย.60) เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยในภาคเช้า นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐” จากนั้น เวลา ๑๐.๒๙ นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขวาว เข้าร่วมพิธีกว่า 80 คน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนา นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว ได้พบปะกล่าวให้โอวาทและพูดคุยกับข้าราชการ พนักงานเทศบาล ถึงการทำงานของเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี จากนั้นได้นำ พนักงานเทศบาลทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลและทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อราชการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

            ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี             
             หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน >>ประกาศลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560<<

            ประกาศเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
             แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน >>ประกาศลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560<<
            ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
             ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>ประกาศลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560<<
            ประกาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี             
              ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>ประกาศลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560<<
            ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ  >>ประกาศลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560<<

 

     - ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลขวาว             
       >>ประกาศลงวันทีี่ 21 ก.พ. 2561-

     - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบสรรหาและเลือกสรร
       เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลขวาว >>ประกาศลงวันที่ 15 ก.พ.2561<< 
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาฯ/ผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสอบสรรหาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
       สังกัดเทศบาลตำบลขวาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>ประกาศลงวันที่ 12 ก.พ.2561<< 
     - ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(เพิ่มเติม)>>ประกาศลงวันที่ 6 ก.พ.2561<<
     - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
       >>ประกาศลงวันที่ 23 ม.ค.2561<<       
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป
       เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา >>ประกาศลงวันที่ 12 ก.ค. 2560<<
     - ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ การสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง >>ประกาศลงวันที่ 24 มี.ค. 2560<<
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง >>ประกาศลงวันที่ 23 มี.ค. 2560<<
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง >>ประกาศลงวันที่ 6 มี.ค. 2560<<


          
     
 ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
       ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ ก.พ. 2560 เวลา ๐๙.๓๐ น.

       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  
       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

       ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 


       


       


         

           นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล      เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มี ความเจริญก้าวหน้า   สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     โดยยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ   จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     ภาคเอกชน    ภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาและดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 
         เทศบาลตำบลขวาว  จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย  จัดรายการ "เทศบาลขวาวพบประชาชน"  เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

                      
                                                          แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์

ดาวน์โหลดเพลง +++   

#4 โดย: พอลล่า [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:42:31
ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะบุญบั้งไฟบ้านขวาวปีนี้ ช้างตกตมน่ารักมากค่ะ
#5 โดย: ครูน้อย [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:44:57
ขอชมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนขวาววิทยาคารด้วยค่ะ
#6 โดย: คนรักษ์บ้านขวาว [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2015-05-28 13:29:49
อยากทราบรูปแบบการจัดงานบุญบั้งไฟปี 58 นี้ ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 28,047