เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 080-4218894 

                                                                                                                                        

   นายชัยภัทร  ตั้งหลัก
                              นายกเทศมนตรีตำบลขวาว
                           

                                                                                                                                                                               นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง                               นายพรชัย แสงอินตา                                                                                                                                           รองนายกเทศมนตรี                                   รองนายกเทศมนตรี

                        
      

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

               เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๔๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ผบ.มทบ.27, ผบ.กกล.รส.จว.รอ. นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ อ.เสลภูมิ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ทหารมทบ.27  จนท.ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขวาว เทศบาลตำบลขวาวและชาวในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่นา 8 ไร่ ของ นายสถิตย์ สุกันยา อายุ 76 ปี ชาวบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเสลภูมิ  กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว มอบกระเช้าของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่าราชการ นายสถิตย์ สุกันยา เจ้าของที่นา เปิดเผยว่า    เนื่องจากตนได้อาศัยอยู่กับภรรยาเพียง 2 คน
มีที่นาปลูกข้าว ทั้งหมด 10 ไร่ 
ส่วนลูกๆทั้ง 4 คน   ก็พากันไปทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ลำพังตนและภรรยาซึ่งมีอายุมากแล้ว  ไม่มีกำลังและทุนทรัพย์พอที่จะจ้างรถมาเกี่ยวข้าวในนาของตนเองได้ จึงได้แจ้งเหตุผลดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งในวันนี้ตนรู้สึกดีใจ  ปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องชาวตำบลขวาวได้มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในนาของตนในวันนี้
         

 

เทศบาลช่วยชาวบ้านประสบพายุพัดถล่มบ้านเรือนเสียหาย
              ด้วยเทศบาลตำบลขวาว ได้รับแจ้งจาก นายวิชิต มะละปัทธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านทรายมูล ว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาได้เกิดพายุ
มีลมกรรโชกแรง  ทำให้บ้านเรือนของ นายพัน พางกะสา นายสัว ริมไสย์ นายชา ชัยแสง นายทองม้วน ริมไสย์ และนายบุญมี สุวรรณศรี ได้รับความเสียหาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขวาว ได้ออกตรวจสอบสภาพความเสียหายของผู้ได้รับความเสียหาย ปรากฏผล ดังนี้

              - บ้านเลขที่ 102 สังกะสี ขนาดยาว 10 ฟุต จำนวน 6 แผ่น
              - บ้านเลขที่ 43,13,95,15 สังกะสี ขนาดยาว 10 ฟุต จำนวนหลังละ 3 แผ่น
และในช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิ.ย.59 นายกเทศมนตรีตำบลขวาวมอบหมายให้นายพรชัย แสงอินตา ประธานสภาเทศบาลนายทนงศักดิ์ ภูมิฐานสมาชิกสภาเทศบาล
นายมงคล ดิษฐสุนนท์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  ได้มอบสังกะสี จำนวน 18 แผ่น    ให้แก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับ
ความเสียหายจากเหตุพายุลมกรรโชกแรงดังกล่าว


   

ภาคภูมิใจตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EHA 1002
   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขวาว นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น. ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม โดยท่านเผด็จ ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเทศบาลตำบลขวาวกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยอาศัยกีฬาเป็นตัวเชื่อมความสามัคคี การแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอลทีมผสม ตะกร้อ แชร์บอล และฟุตซอล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนำความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ (๑๘ ม.ค.๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว นายพรชัย แสงอินตา รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพเทศบาลตำบลขวาว ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลขวาว เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดรายรับรายจ่าย และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ จากนั้นท่านประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตำบลขวาวต่อไป...//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว...

  • เช้าวันที่ (๑๓ ม.ค.๖๐) นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว นายพรชัย แสงอินตา รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว มอบขนมเพื่อสนับสนุนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับเด็กๆโรงเรียนในเขตตำบลขวาว...//งานประชาสัมพันธ์ ทต.ขวาว...

  • วันที่ (๒๙ ธ.ค.๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลขวาวเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายพรชัย แสงอินตา รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขวาว เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรขวาว เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลขวาว อสม.และผู้นำหมู่บ้านตำบลขวาว มาร่วมเปิดโครงการ จากนั้น ท่าน ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาลตำบลขวาว ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่ออำนวยความสะดวก ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนการปฏิบัติการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ...//งานประชาสัมพันธ์ ทต.ขวาว...

  • เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประธานพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายพรชัย แสงอินตา รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว นางจีรา ทวีโชค ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ว่า การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาต่างๆเกี่ยวกับภาษี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตพื้นที่ตำบลขวาวทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางรัตนาภรณ์ สุทธิประภา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลท่าม่วง เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่ในครั้งนี้ ภายหลังจากอบรม ผู้อำนวยการกองคลัง ได้จับสลากมอบของสมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น เป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก้ผู้ร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี...//งานประชาสัมพันธ์ ทต.ขวาว...

  • เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐) วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอเสลภูมิ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว..

                          ตารางการอบรมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ว/ด/ป อบรมหลักสูตร/โครงการ จัดโดย ผู้เข้าอบรม สถานที่
11-13 ก.พ. 60 การพัฒนาศักยภาพงานสภาท้องถิ่นของ อปท. ตามแนวทาง
การปฏิรูปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด
ม.สุโขทัยธรรมธิราช นายกเทศมนตรี รร.ไมด้า เดอซีซัน
หัวหิน จ.ประจวบฯ
27-28 ก.พ. 60 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการองค์กรร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนง.เทศบาล
พนง.จ้างฯ
ห้องประชุม ทต.ขวาว

                                                               บันทึกขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว
                                                          เดือน กุมภาพันธ์ 2560   

วัน เดือน ปี การประชุม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผู้ขอใช้ หมายเหตุ
 8 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.ทต.ขวาว
เพื่ออนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการ ปี 2560
งานสาธารณสุข  คุณหทัยกานต์  13.00-16.00 น.
จำนวน 20 คน 
24 ก.พ. 60 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ งานกิจการสภา คุณดอกรัก 09.30 น.
จำนวน 30 คน
27 ก.พ. 60
28 ก.พ. 60
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหาร
จัดองค์กรร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนง.เทศบาล พนง.จ้างฯ
งานการเจ้าหน้าที่ คุณชัยชนะ 13.00-16.30 น.
08.30-12.00 น.

 

 

     - ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 
  - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ลว.6 ม.ค.2560 


            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.2 ลว. 25 พ.ย. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.14 ลว. 25 พ.ย. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.5 ลว. 19 ต.ค. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.9 ลว. 19 ต.ค. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.6 ลว. 19 ต.ค. 59
            -
 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.10 ลว. 19 ต.ค. 59

            - ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHATIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บริเวณถนนลาดยาง สายบ้านโนนยาง บ้านสะทอน บ้านทรายมูล จำนวน 2 ช่วง ลว.28 ต.ค.59  
            - ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางซ่อมผิวทาง ASPHATIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บริเวณถนนลาดยาง สายบ้านโนนยาง บ้านสะทอน บ้านทรายมูล จำนวน 2 ช่วง ลว.4 พ.ย.59


 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 


       


       


         

           นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล      เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มี ความเจริญก้าวหน้า   สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     โดยยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ   จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     ภาคเอกชน    ภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาและดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 
         เทศบาลตำบลขวาว  จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย  จัดรายการ "เทศบาลขวาวพบประชาชน"  เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

                      
                                                          แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

ดาวน์โหลดเพลง +++   

#4 โดย: พอลล่า [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:42:31
ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะบุญบั้งไฟบ้านขวาวปีนี้ ช้างตกตมน่ารักมากค่ะ
#5 โดย: ครูน้อย [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:44:57
ขอชมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนขวาววิทยาคารด้วยค่ะ
#6 โดย: คนรักษ์บ้านขวาว [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2015-05-28 13:29:49
อยากทราบรูปแบบการจัดงานบุญบั้งไฟปี 58 นี้ ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,184