เทศบาลตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 043-665555 (ในวันและเวลาราชการ) นอกเวลาราชการแจ้งได้ที่ 080-4218894 

                                                                                                                                        

   นายชัยภัทร  ตั้งหลัก
                              นายกเทศมนตรีตำบลขวาว
                           

                                                                                                                                                                               นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง                               นายพรชัย แสงอินตา                                                                                                                                           รองนายกเทศมนตรี                                   รองนายกเทศมนตรี

                 
      

ภาคภูมิใจตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EHA 1002
   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Heaith Accreditation : EHA 1002) ประจำปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการผลปรากฏว่าตลาดสดเทศบาลตำบลขวาว “ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง” คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตลอดจนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรกในการการันตีคุณภาพมาตรฐานของตลาดสดเทศบาลตำบลขวาวให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี

  

                                                                          
                                    
                                     
                                    

   

                                              

                                              


  • วันที่ 19 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาว พร้อมด้วยนายมงคล ดิษฐสุนนท์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นำเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลขวาว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 โดยมีนายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ในด้านการกู้ชีพ กู้ภัย และอาสาสมัคร ได้ร่วมมือประสานงานร่วมกันด้านการช่วยเหลือและการติดต่อซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทอง (สาขาเสลภูมิ) เทศบาลตำบลขวาว เทศบาลตำบลนาเมือง เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลวังหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และมูลนิธิกู้ชีพศิลานครเสลภูมิ โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ และจุดซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ณ ลานจอดรถตลาดสดเทศตำบลเสลภูมิ..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ 19 พ.ค.60 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีพิธีเปิดป้าย “หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบระดับอำเภอ” และกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์หมู่บ้านไม่สิทธิ์ขายเสียง รอบหมู่บ้านในตำบลขวาว ซึ่งบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอเสลภูมิ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ประกอบด้วย นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว นายวุฒิสุธี วรเจริญ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ นาง จตุรพร เหลืองสุวาลัย หัวหน้างานอำนวยการ กกต.ร้อยเอ็ด นายภักดี น่าบัณฑิต กำนันตำบลขวาว และประชาชนชาวบ้านโนนแพง และตำบลขวาวเข้าร่วมพิธีกว่า 150 คน นางสมร วรชิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อเป็นการประกาศว่า ชาวบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน เล็งเห็นว่าปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นปัญหาใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศชาติ และเพื่อให้บ้านโนนแพงเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ ขายเสียง สำหรับการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบอำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในระดับอำเภอ ในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทุกระดับที่จะมีขึ้นในอนาคต..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ จ่าเอกศักดิ์ชัย ศรีวะรา ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาเสลภูมิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลขวาว ตำบลนาเลิง ตำบลนางาม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลขวาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสลภูมิ ร่วมมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลขวาว จำนวน 30 ราย ตำบลนาเลิง จำนวน 9 ราย และตำบลนางาม จำนวน 30 ราย รวมผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 69 ราย ก่อนทำการมอบถุงยังชีพ นายศักดิ์ศรี พันชูกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลขวาวได้กล่าวต้อนรับนายอำเภอเสลภูมิ พร้อมทั้งผูกผ้าขาวม้าทอมือ สินค้า OTOP ตำบลขวาว แก่ท่านนายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้ติดตาม จากนั้นนายอำเภอเสลภูมิ ได้พบปะและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย โดยเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ร่วมกับ ธนาคาร ธกส.ในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมปลอบขวัญ ให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในเบื้องต้นได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลและอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ จะต้องเร่งซ่อมแซมและขนย้ายสังกะสีที่หลุดออกปลิวว่อนตามจุดต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • ช่วบ่ายวันที่ 2 พ.ค. 60 เทศบาลตำบลขวาว รับการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นางมาลา สรรพวุธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายวีรพล ศรีทอง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ นายอนุวัต หัวหนองหาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายสันติ ธรณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ซึ่งผลจากการประเมิน ด้านการจัดการเหตุรำคาญ EHA:6000 ปรากฏว่า เทศบาลตำบลขวาว“ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกียรติบัตรรับรอง”ซึ่งจะได้เดินทางไปรับเกียรติบัตรรับรองจากอธิบดีกรมอนามัยในโอกาสต่อไป...//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

  • วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว นายสุนทร สารพล ประธานสภาเทศบาลตำบลขวาว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลขวาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมครบองค์ประชุม ซึ่งมีญัตติสำคัญในการพิจารณาเพื่อขอมติสภาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๘ โครงการ...//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว...

  • เช้าวันนี้ (24 เม.ย.60) เทศบาลตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยในภาคเช้า นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐” จากนั้น เวลา ๑๐.๒๙ นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขวาว เข้าร่วมพิธีกว่า 80 คน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนา นายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว ได้พบปะกล่าวให้โอวาทและพูดคุยกับข้าราชการ พนักงานเทศบาล ถึงการทำงานของเทศบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี จากนั้นได้นำ พนักงานเทศบาลทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลและทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อราชการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป..//งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขวาว โทร.043-665555 www.khwao.go.th

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

               เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๔๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต.ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ผบ.มทบ.27, ผบ.กกล.รส.จว.รอ. นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ อ.เสลภูมิ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ทหารมทบ.27  จนท.ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขวาว เทศบาลตำบลขวาวและชาวในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่นา 8 ไร่ ของ นายสถิตย์ สุกันยา อายุ 76 ปี ชาวบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเสลภูมิ  กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นนายชัยภัทร ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว มอบกระเช้าของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่าราชการ นายสถิตย์ สุกันยา เจ้าของที่นา เปิดเผยว่า    เนื่องจากตนได้อาศัยอยู่กับภรรยาเพียง 2 คน
มีที่นาปลูกข้าว ทั้งหมด 10 ไร่ 
ส่วนลูกๆทั้ง 4 คน   ก็พากันไปทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ลำพังตนและภรรยาซึ่งมีอายุมากแล้ว  ไม่มีกำลังและทุนทรัพย์พอที่จะจ้างรถมาเกี่ยวข้าวในนาของตนเองได้ จึงได้แจ้งเหตุผลดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งในวันนี้ตนรู้สึกดีใจ  ปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องชาวตำบลขวาวได้มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในนาของตนในวันนี้
         

                ตารางการประชุม/อบรมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ว/ด/ป อบรมหลักสูตร/โครงการ จัดโดย ผู้เข้าอบรม สถานที่
         

                                                               บันทึกขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลขวาว
                                                          เดือน เมษายน 2560   

วัน เดือน ปี การประชุม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผู้ขอใช้ หมายเหตุ
2 พฤษภาคม 2560 ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA6000 การจัดการเหตุรำคาญ งานสาธารณสุข คุณหทัยกานต์ 13.00-16.30 น.

 

 


            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.2 ลว. 25 พ.ย. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.14 ลว. 25 พ.ย. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.5 ลว. 19 ต.ค. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.9 ลว. 19 ต.ค. 59
            - ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.6 ลว. 19 ต.ค. 59
            -
 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแพง ม.10 ลว. 19 ต.ค. 59
            - ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHATIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 
บริเวณถนนลาดยาง สายบ้านโนนยาง บ้านสะทอน บ้านทรายมูล จำนวน 2 ช่วง ลว.28 ต.ค.59  
            - ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางซ่อมผิวทาง ASPHATIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บริเวณถนนลาดยาง สายบ้านโนนยาง บ้านสะทอน บ้านทรายมูล จำนวน 2 ช่วง ลว.4 พ.ย.59


 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลขวาว
 แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลขวาว
 แบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ประจำปี 2559
 แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สาย
  **ข
อขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่าน
จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลขวาวต่อไป
 


       


       


         

           นโยบายในการบริหารของคณะผู้บริหาร  โดยการนำของนายชัยศิริ  ตั้งหลัก นายกเทศมนตรีตำบลขวาว  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล      เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มี ความเจริญก้าวหน้า   สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน     โดยยึดหลักความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ   จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ     ภาคเอกชน    ภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาและดูแลบ้านเมืองโดยจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอ 
         เทศบาลตำบลขวาว  จึงได้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย  จัดรายการ "เทศบาลขวาวพบประชาชน"  เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลขวาวให้ประชาชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่

                      
                                                          แบบสำรวจความพึงพอใจหอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลขวาว 

ศูนย์ดำรงธรรมตำบลขวาว

กรุณากรอกข้อมูลร้องทุกข์

ดาวน์โหลดเพลง +++   

#4 โดย: พอลล่า [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:42:31
ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะบุญบั้งไฟบ้านขวาวปีนี้ ช้างตกตมน่ารักมากค่ะ
#5 โดย: ครูน้อย [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2014-06-13 14:44:57
ขอชมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนขวาววิทยาคารด้วยค่ะ
#6 โดย: คนรักษ์บ้านขวาว [IP: 1.179.128.xxx]
เมื่อ: 2015-05-28 13:29:49
อยากทราบรูปแบบการจัดงานบุญบั้งไฟปี 58 นี้ ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 23,694